Dette er en promosjonsfilm for OTek Sunnmøre som skal skape interesse hos ungdommer og potensielle læringsbedrifter.

Denne har blitt vist på ferger, busstopp, venterom, nett og diverse andre plasser på Sunnmøre.

Takk til OTek Sunnmøre!

Se mer på www.okteknisk.no