Produsert ved Høgskulen i Volda av oss som skulle bli Aninaut Studios. Det er en pilot på en tenkt animasjons serie, men er lagt på is inntil videre.