Eksamensfilmen til Ruben Nerheim. Den er såpass bra at vi vil vise den her!