En promosjon film laget for Rollo’s Footsteps som uthever deres guidede omvisninger i Ålesund på en humoristisk måte.