Se illustrasjonsvideoen i Sunnmørsposten.

En illustrasjonsvideo som tar for seg dilemmaet rundt kollektivtransport kontra bil og det å bo på bygda. Bestilt av Sunnmørsposten i forbindelse med Stortingsvalget 2017.