Aninaut

Forklaringsfilm: Transportdilemma

Transportdilemma

Forklaringsfilm laget på oppdrag for Sunnmørsposten. 

Se filmen i Sunnmørspostens artikkel: https://www.smp.no/nyheter/i/kRAkVX/kan-vi-bo-pa-bygda-og-reise-miljovenleg