Personvernerklæring

Hva slags personlig informasjon lagrer dere?
Vi lagrer kun personlig informasjon i form av navn, e-post adresser, bedriftsadresser, stilling og telefonnummer knyttet til våre kundeforhold.

Hvordan og hvorfor samler dere denne informasjonen?
Vi samler denne infoen for å kunne ta, eller holde, kontakt med nåværende eller potensielle kunder som har, eller kan ha, brukt for animasjon og/eller illustrative tjenester.

Hvordan bruker dere denne infoen?
Infoen brukes først og fremst for å kunne yte bistand knyttet til yrket og kundeservice. Denne kommer ofte i form av fysiske møter eller konsultasjon via e-post/telefon. Vi bruker også kontaktinfo for å holde våre kunder oppdatert om nye prosjekter eller forandringer i hva vi tilbyr, dette er helt frivillig.

Hvordan holder vi denne infoen sikker?
Det er våre (4) faste ansatte og våre leverandører som har tilgang til denne informasjonen. I spesielle tilfeller kan innleide ansatte eller partnere måtte få tilgang på kontaktinfo dersom oppdraget faller utenfor våre faste ansatte sitt kunnskapsområde. Kontaktinfoen ligger bak våre egne sikkerhetsløsninger.

Hvor lenge holder vi denne infoen sikker?
Så lenge kundeforholdet varer eller er uoppklart.

Blir infoen solgt eller delt?
Vi selger ikke info. Vi deler kun kontaktinfo med partnere eller innleide ansatte i den grad det vil være relevant for jobben som skal gjøres.

Har tredjeparter tilgang på infoen dere samler?
Partnere eller innleide ansatte må noen ganger ha tilgang til infoen. F.eks. i et scenario der et fysisk produkt skal sendes til kunde, eller der vi må bruke en innleid ansatt, og dermed gi denne kontaktinfo som f.eks. navn på kontaktperson, for å kunne bistå oss i arbeidet.

Bruker dere cookies?
Ja, vi bruker cookies i forbindelse med vår hjemmeside. Dette er cookies som brukes for hjemmesidens kritiske funksjoner. Vi ellers YouTube cookies for å levere video og Google sin doubleclick cookie for å generere statistikk av besøksmønsteret på hjemmesiden.

Hvordan kan besøkende, potensielle kunder eller nåværende kunder gjøre noe for å kontrollere infoen Aninaut Studios AS sitter på?

For cookies: Man kan slå av cookies. En kan lære mer om hva cookies er og hvordan man slår dem av her: https://www.aboutcookies.org/

Annen info: Kontakt oss gjerne! Vi har naturligvis ikke noe problem med å slette infoen til de som måtte ønske dette.

Ta kontakt med oss på:

post@aninaut.no

(+47) 98 88 58 37