Aninaut

GDPR

Personvernerklæring

Hva slags personlig informasjon lagrer dere?

Dersom vi lagrer personinformasjon er dette kun informasjon i form av navn, e-post adresser og telefonnummer fra kontaktsjema knyttet til kundeforhold.

Hvordan og hvorfor samler dere denne informasjonen?

Vi samler denne infoen for å kunne ta, eller holde, kontakt med nåværende eller potensielle kunder som har, eller kan ha, brukt for animasjon og/eller illustrative tjenester.

Hvordan bruker dere denne infoen?

Infoen brukes kun for å yte bistand knyttet til våre tjenester og kundeservice. Vi bruker også kontaktinfo for å holde våre kunder oppdatert om nye prosjekter eller forandringer i hva vi tilbyr, dette er helt frivillig.

Hvordan holder vi denne infoen sikker?

Det er våre (4) ansatte som har tilgang til denne informasjonen. I spesielle tilfeller kan innleide ansatte eller partnere måtte få tilgang på kontaktinfo dersom oppdraget faller utenfor våre faste ansatte sitt kunnskapsområde.

Hvor lenge holder vi denne infoen sikker?

Så lenge kundeforholdet varer eller er uoppklart.

Blir infoen solgt eller delt?

Vi selger ikke info og deler kun kontaktinfo med partnere eller innleide ansatte i den grad det vil være relevant for jobben som skal gjøres.

Har tredjeparter tilgang på infoen dere samler?

Partnere eller innleide ansatte må noen ganger ha tilgang til infoen. F.eks. i et scenario der et fysisk produkt skal sendes til kunde, eller der vi må bruke en innleid ansatt, og dermed gi denne kontaktinfo som f.eks. navn på kontaktperson, for å kunne bistå oss i arbeidet.

Bruker dere cookies på nettsiden?

Ja, vi bruker YouTube og Vimeo cookies for å levere video på hjemmesiden.

Hvordan kan besøkende, potensielle kunder eller nåværende kunder gjøre noe for å kontrollere infoen Aninaut Studios AS sitter på?

For cookies: Man kan slå av cookies. En kan lære mer om hva cookies er og hvordan man slår dem av her: https://www.aboutcookies.org/

Annen info: Kontakt oss gjerne! Vi har naturligvis ikke noe problem med å slette kundeinfoen til de som måtte ønske dette.

Ta kontakt med oss på:

post@aninaut.no

(+47) 98 88 58 37