Aninaut

Kortfilm: Babbel

Vårt bidrag i Minuttfilmkonkurransen 2016, avholdt under Innovasjonsfestivalen for kreative næringer ved Terminalen i Ålesund. 

«Babbel/Babble» vant førstepremien det året – vi takker juryen og Vestnorsk Filmsenter i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebank 1 Nordvest!