Aninaut

Forklaringsfilm: OTEK Sunnmøre

OTek Sunnmøre

Promofilm produsert for Opplæringskontoret for tekniske fag på Sunnmøre.

OTEK Sunnmøre er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift.

Se filmen og les mer på: https://okteknisk.no